Studia przygotowują uczestników do pełnienia roli profesjonalnych mediatorów rodzinnych. Słuchacze i słuchaczki zdobywają wiedzę o współczesnej rodzinie, podstawach psychologii i aspektach prawnych mediacji a przede wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych.

Absolwenci i absolwentki mogą podjąć pracę w zawodzie mediatora rodzinnego, jak i wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w aktualnej roli zawodowej, którą wykonują.

Program jest opracowany w oparciu o standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Studia są prowadzone we współpracy z Fundacją Pracownia Dialogu z Torunia, która prowadzi ośrodek mediacyjny. W ramach działalności fundacja organizuje program stażowy dla absolwentów studiów, kursów i szkoleń. Ponadto prowadzi listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych. Wpis na listę odbywa się według odrębnych standardów. Dzięki wpisowi na listę, zgłoszoną odpowiedniemu prezesowi sądu okręgowego, mediatorzy uzyskują możliwość prowadzenia postępowań mediacyjnych w oparciu o postanowienia sądu.

Absolwenci kierunku poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych otrzymają zaświadczenie wraz z suplementem określającym szczegółowy program zajęć. Dokument ten pozwoli absolwentom ubiegać się o wpis na listę stałych mediatorów prowadzonych przez instytucje i organizacje pozarządowe.